Списак употребљених материјала:

  • Renofix 5 standard
  • Renofix 15 бео
  • Renofix 10
  • Renofix 700

Спортскa салa Бутел 2008

Извођач: SAM ENGINEERING Скопље – 2008 год.