Fasaden Farbe

У потребљава се ,за све спољашне зидне површине, отпорне на трење, са одличном  покривеношќу .
Наношење:Боју треба разредити са 5% чисте воде.
Потрошња: 0,20 л. по м².
Складиштење:на суво и температуре од +5°С до +25°С.
Рок трајања:18 месеци у оргиналној амбалажи.
Не сме смрзнути.