Aktivitetet Ndërtimore të Kompanisë  

Punimet në Mal të Zi
Punimet në Mal të Zi
Punimet në Mal të Zi ------
Lexoni më Shum
Punimet në Mal të Zi
Punimet në Maqedonin e Veriut
Punimet në Maqedonin e Veriut
Punimet Ndërtimore në Maqedoninë e Veriut SHKUP "Gjorçe Petrov" Your browser does not support the video tag.
Lexoni më Shum
Punimet në Maqedonin e Veriut
Punime në Kosovë
Punime në Kosovë
Punimet Ndërtimore në KOSOVË Gjakovë Prizren Deçan Pejë 28.10.2022 Më 28.10.2022 filluan punime të reja te cilët kryhen nga sipermarja “Termo Proje...
Lexoni më Shum
Punime në Kosovë