K A RR I E R A
Karriera në RENOVA
Departamenti i ShitjesDepartamenti i ITDepartamenti i Dizajnit
Departamenti i NdërtimtarisëDepartamenti i FinancaveDepartamenti i Transportit
Departameti i HigjienësTë Përgjithëshme
Aplikoni për Pozicion Pune    sqAlbanian