Skip to Content

Renofix 200 WHITE – SMOOTHING MATERIAL (WHITE PLASTER) FOR LEVELLING (SMOOTHING) INTERIOR WALLS AND CEILINGS

The mixture for sanding walls previously plastered or constructed from gypsum plasterboard. One sack Renofix 200 is mixed in 12-13 litres of water. Remains able to be spread for 40 to 50 minutes. The thickness of the plaster should be 1-5 mm. The wall plastered with Renofix 200 allows for 2,5% moisture, but before applying wall-paper or colour must be completely dry. The minimum functional temperature is 5°C.

Technical Sheet

RENOFIX-200

READ MORE

Renofix 202 – SAND LAYER WITH LIME BASELINE FOR LEVELLING/SANDING

Llaç për rrafshimin (gletimin) e sipërfaqeve të brendshme të mureve, të suvatuara paraprakisht me llaç themelor (gjips, gëlqere, çimento) dhe pllaka gjips-kartoni. Një thes Renofix 202 ngadalë derdhet në 12-13 litra ujë dhe përzihet me mikser. Materiali duhet të jetë i përzier mirë dhe vendoset me glet-vegël, tërhiqet dhe rrafshohet. Trashësia e llaçit është prej -5 mm. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

Renofix-202

READ MORE