Skip to Content

Renofix 360 – LLAÇ STRUKTURAL MBULUES, ABRIB PËR SIPËRFAQE TË BRENDSHME TË MUREVE

Llaç struktual mbulues i bardhë (abrib) për mure të brendshme dhe sipërfaqe të tavaneve, paraprakisht të përpunuar me çimento-gëlqere, gjips-gëlqere, etj. Përdorimi: Renofix 360 derdhet në 8 litra ujë të pastër dhe përzihet me mikser: 10 minuta para përdorimit përzihet edhe njëherë. Me qëndrimin e llaçit (deri në 2 orë), shtrihet me glet-vegël dhe me mjetrrafshues sillet deri në strukturën e dëshiruar. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-360 Lista e sigurisë

RENOFIX-360 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-360 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 370 – LLAÇ MINERAL STRUKTURAL (ABRIB) PËR MURE

Material mineral dhe struktural bojëkafe për një jetesë komode dhe të shëndoshë për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Renofix 370 përbëhet nga guri gëlqeror, gëlqere e hidratuar, çimento e bardhë dhe komponente lidhëse për lidhje të mirë të sipërfaqeve. Renofix 370 përzihet me 7-8 litra ujë: para përdorimit përzihet edhe njëherë. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-370 Lista e sigurisë

RENOFIX-370 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-370 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 700 – LLAÇ MINERAL STRUKTURAL (ABRIB) PËR MURE

Material mineral struktural për një jetesë komode dhe të shëndoshë. Renofix 700 është një material bashkëkohor ndërtimor me cilësi të larta. Fasadë minerale strukturale mbuluese për jashtë dhe brënda. Përbërje: gëlqere e hidratuar, çimento e bardhë dhe rërë e bardhë mermeri. Renofix 700 përzihet me 7-8 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Pas kohëzgjatjes prej 10 minuta, materiali edhe njëherë përzihet. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-700 Lista e sigurisë

RENOFIX-700 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-700 Udhëzim teknik

READ MORE