Ngjitës çimento për pllaka keramike, pllaka të gurit natyror, mbi sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret në hapësirat e brendshme të objektit, të suvatuara me llaç çimento, llaç gëlqere, sipërfaqe betoni, murmepllaka gips kartoni, etj. Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër (pa mbeturina të imta, vaj, ngjyrë). Përmbajtja e thesit prej 25 kg. përzihet me 6.3-6.7 litra ujë të pastër.
Dokumentacioni Teknik

Renofix-15 Lista e sigurisë

Renofix-15 Deklaratë për vetitë

Renofix-15 Udhëzim teknik