Me këtë llaç ju e kurseni kohën e dërgimit të rërës, çimentos dhe gëlqeres. Llaç gëlqere-çimento 0-3 mm. Grup llaçi II. Përzihet vetëm me ujë. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Aplikohet për suvatim dhe muratim dore; rekomandohet, para se gjithash, për punime gjatë rinovimit. Një thes Renofix 75 përzihet me 10 litra ujë. Pasi do të kalojnë 2 minuta mund të përdoret. Sipërfaqja e murit patjetër duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Qëndrueshmëria: 3 muaj. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni teknik

RENOFIX-75 Lista e sigurisë

RENOFIX-75 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-75 Udhëzim teknik