Periferi Rasadnik 1- Skopje

Lista e materialeve të përdorura

  • Renofix 5 standard
  • Renofix 15 white
  • Renofix 10
  • Renofix 700

Periferi Rasadnik 1- Shkup
Mbikqyrja
SAM ENGINEERING Shkup – 2010