LËKURË NAPPA e prodhuara nga lëkura e delës dhe qengjit, 100% natyrore ku precesi teknollogjik i përpunimit të nappa lëkurës në tërësi bëhet në këtë fabrik. Modelet e konfeksionuara për veshje të kualitetit të lart, elegance e të cilave vërehet në çdo stinë të vitit siç vijojn.