RenoColor

Renokolor Extra i bardhë bojë dispersive për sipërfaqet e mureve të brendëshme. Rezistuese ndaj fërkimit, lehtë lyhet, mbulues i mirë dhe avull-lëshues.

Aplikimi: Boja duhet të hollohet me ca 20% ujë dhe të përzihet mirë. Harxhimi: 0,25 lit/m2 dhe mvarësisht nga sipërfaqet e murit dhe struktura e sipërfaqes.

Magazinimi: në të thatë temperatura +5°C deri +25°C.

Afati përdorimit: 18 muaj në ambalazhimin origjinal, të ruhet nga ngricat.