Përdoret për nivelimin e dyshemeve të ndryshme, përgatitje për vendosjen e pllakave të qeramikës, parketeve të ndryshme, pllakave të linoleumit, tapicerive, nivelimin e garazhave, etj. Masë njëkomponente e përbërë prej lidhësve hidraulik, aditivave dhe mbushësve të posaçëm. Baza duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina, yndyrëra, dhe të mos ketë plasaritje. Dyshemeja duhet paraprakisht të lyhet me mbështetëse (bazë). Përzihet 2 minuta me 6-7 litra ujët të pastër. Që të mos mbeten kokrra nga materiali: pas 5 minuta përzihet edhe njëherë dhe pastaj shpërndahet nëpër sipërfaqen e pastër. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbaheni udhëzimit teknik.
Flete Teknike
Renofix-Nivelime