Material mineral struktural për një jetesë komode dhe të shëndoshë. Renofix 700 është një material bashkëkohor ndërtimor me cilësi të larta. Fasadë minerale strukturale mbuluese për jashtë dhe brënda. Përbërje: gëlqere e hidratuar, çimento e bardhë dhe rërë e bardhë mermeri. Renofix 700 përzihet me 7-8 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrra. Pas kohëzgjatjes prej 10 minuta, materiali edhe njëherë përzihet. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Ti përmbahet udhëzimit teknik. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C.
Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-700 Lista e sigurisë

RENOFIX-700 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-700 Udhëzim teknik