K A RR I E R A

Karriera në RENOVA
Departamenti i ShitjesDepartamenti i ITDepartamenti i Dizajnit
Departamenti i NdërtimtarisëDepartamenti i FinancaveDepartamenti i Transportit
Departameti i Higjienës----------------
Aplikoni për Pozicion Pune