Skip to Content

Renofix 10 – LLAÇ PËR PËRPUNIMIN E PLOTË TË SIPËRFAQEVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME

Llaç themelor për përpunim themelor të fasadave, mureve të brendshme dhe tavaneve, si dhe për hapësirat me lagështi (kuzhina, banjo, bodrume, etj.).Kur përgatitet me dorë, një thes me material zbrazet në 6.5-7.5 litra ujë të pastër dhe përzihet me mikser dore për 2 minuta. Nëse përgatitet me makinë, llaçi përgatitet me makinën Skure-Tech S4. Më pas spërkatet bazamenti. Bazamenti duhet të jetë i thatë, i pastruar nga pluhuri, mbeturinat dhe vajrat.Nëse bazamenti ka fuga të hapura apo çarje, të njejtat paraprakisht duhet të mbyllen (armohen) me Renofix 5 ngjitës ndërtimi dhe rrjetë armuese. Ruani në një vend të thatë (nëse është e mundur në paletë druri). Afati i deponimit: 6 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EU, Shtojca XVII në 20°C, 65% l. r. e ajrit.

Dokumentacioni teknik

RENOFIX-10 Lista e sigurisë

RENOFIX-10 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-10 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 10 I BARDHË – LLAÇ PËR PËRPUNIMIN E PLOTË TË SIPËRFAQEVE TË JASHTME DHE TË BRENDSHME

Përdoret për fasade, për mure të jashtme dhe të brendshme si dhe për pjesët e lagëta të murit. Për suvatim me dorë 1 thes Renofix 10 përzihet 2 minuta me mikser me 6,5-7 litra ujë dhe tërhiqet me gletvegël. Me makinë suvatimi Skure-Tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Mbi sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si llaç lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Flete Teknike

RENOFIX-10

READ MORE

Renofix 20 – LLAÇ THEMELOR ÇIMENTO UJËREZISTENT PËR MURE TË LAGËTA

Përdoret për fasade dhe si llaç për cokla: për mure të brendshme dhe tavane, në hapsira të lagëta dhe të ftohëta, për puseta dhe mure betoni. Për suvatim dore 1 thes Renofix 20 përzihet me 9 litra ujë: me makinë për llaç Skure-tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Në sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si material lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni teknik

RENOFIX-20 Lista e sigurisë

RENOFIX-20 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-20 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 66 – PERLIT LLAÇ I LEHTË PËR MURE FASADE DHE TË BRENDSHME ME TERMOIZOLIM

Perlit llaç i lehtë për fasade, mure të brendshme dhe të jashtme. Për suvatim dore 1 thes Renofix 66 përzihet me mikser 2 minuta me 8-9 litra ujë të pastër dhe tërhiqet me glet-vegël. Me makinën për suvatim Skure-tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Mbi sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si llaç lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni teknik

Renofix-66 Lista e sigurisë

Renofix-66 Deklaratë për vetitë

Renofix-66 Udhëzim teknik

READ MORE