Skip to Content

LESH MINERAL (GURI)

1.RENOFIX 5
Ngjitës pllakash

2.PLLAKA E LESHIT (GURIT)
Nuk digjet

3.RENOFIX 41, NGJITËS PËR RRJETËN
Dhe rrafshim, (përmirësim)

4.RENOFIX G40, RRJETA ARMUESE
Elastike

5.RENOFIX 5 I BARDHË
Themelor për llaç mineral

6.RENOFIX 370 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
RENOFIX 700 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

READ MORE

POLISTIROL

1.RENOFIX 5, NGJITËS NDËRTIMTARIE
Ngjitës pllakash

2.PLLAKA POLISTIROLI
Digjet shpejt (vetëshuarëse)

3.RENOFIX 5 I BARDHË
NGJITËS PËR RRJETËN
Rrafshim, përmirësim

4.RENOFIX G50, RRJETA ARMUESE
Elastike

5.RENOFIX 370 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
RENOFIX 700 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

RENOFIX 700 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

READ MORE