LLAÇRA THEMELORË ÇIMENTOJE - GËLQEREJE 
RENOFIX 10 LLAÇ PËR MBUSHJE ME BAZË ÇIMENTO & GËLQERE MUND PËRDORET SI FINO E ASHPËR

Përdoret për muret e brendshme dhe të jashtme si dhe për pjesët e lagështa të murit. Për suvatim me dorë duhet që një thes Renofix 10 të përzihet 2 minuta me mikser me 6,5-7,5 litra ujë të pastër.Me makinë suvatimi spërkaten muret, me nivelues alumini rRrafshohet sipërfaqja. Sipërfaqes së murit duhet patjetër t’i pastrohet pluhuri, mbeturinat dhe njollat e yndyrës. Në sipërfaqet e lëmuara të betonit duhet patjetër të përdoret si llaç lidhës ngjitësi ndërtimor Renofix 5 si urëlidhëse. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 10 WEISS- LLAÇ PËR MBUSHJE ME BAZË ÇIMENTO & GËLQERE MUND PËRDORET SI FINO E ASHPËR

Përdoret për muret e brendshme e të jashtme dhe për pjesët e lagështa të murit. Për suvatim me dorë duhet një thes Renofix 10 të përzihet për 2 minuta me mikser me 6,5-7,5 litra ujë të pastër. Me makinë suvatimi Skure-Tech S4 spërkaten muret, me nivelues alumini rRrafshohet sipërfaqja. Sipërfaqes së murit duhet t’i pastrohet pluhuri, mbeturinat dhe njollat e yndyrës. Në sipërfaqe të lëmuara betoni duhet domosdoshmërish të përdoret ngjitësi ndërtimor Renofix 5 si urëlidhëse. Qëndrueshmëria: 6 muaj. Të ruhet në vend të thatë. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.( permbahuni ) T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 12 Gri LLAÇ PËR PËRPUNIM FINAL

Llaç ekologjik me cilësi të lartë për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me cilësi të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Për suvatim me dorë duhet që nji thes të përzihet me 5,5 deri 6 litra ujë të pastër. Me makinë suvatimi Skure-Tech S4 spërkaten muret. Materiali duhet të jetë pa kokrriza. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 12 WEISS LLAÇ I BARDHË PËR PËRPUNIM FINAL

Llaç ekologjik me cilësi të lartë për përpunim të bukur të mureve dhe tavaneve me cilësi të lartë. Përdoret për sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme. Sipërfaqja duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Për suvatim me dorë duhet që nji thes të përzihet me 5,5 deri 6 litra ujë të pastër. Me makinë suvatimi Skure-Tech S4 spërkaten muret. Materiali duhet të jetë pa kokrriza. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 20 LLAÇ THEMELOR ÇIMENTOJE I REZISTUESHËM NDAJ UJIT

Përdoret për fasada dhe si llaç për cokël të fasadës , për sipërfaqe të brendshme, për hapësira të lagështa e të ftohta, për puseta dhe mure betoni. Për suvatim manual duhet një thes Renofix 20 të përzihet me 8/8,5 litra ujë të pastër. Me makinë suvatimi Skure-Tech S4 spërkaten muret, me nivelues alumini rRrafshohet sipërfaqja. Sipërfaqes së murit duhet t’i pastrohet pluhuri, mbeturinat dhe njollat yndyrore. Në sipërfaqe të lëmuara betoni duhet doemos që si urëlidhës të përdoret ngjitësi ndërtimor Renofix 5. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 66 LLAÇ ME PERLIT ME BAZË ÇIMENTOJE & GËLQEREJE PËR SIPËRFAQE BRENDSHME & JASHTME

Përdoret për fasada dhe si llaç termoizolues për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme. Për suvatim me dorë duhet një thes Renofix 66 të përzihet me 8 deri 9 litra ujë të pastër. Me makinë suvatimi Skure-Tech S4 spërkaten muret, me nivelues alumini rRrafshohet sipërfaqja. Sipërfaqja e murit duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturinat dhe njollat e yndyrës. Në sipërfaqe të lëmuara betoni duhet si llaç lidhës të përdoret, patjetër, Beton Kontakt Renofix 01 ose ngjitësi ndërtimtarie Renofix 5. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
sqAlbanian