ОСНОВНИ ЦЕМЕНТНО-ВАРОВНИ МАЛТЕРИ 
RENOFIX 10 МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА НА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ ПОВРШИНИ

Се употребува за внатрешни и надворешни ѕидови, како и за влажните делови на ѕидот. За рачно малтерисување, 1 вреќа Renofix 10 се меша 2 мин. со миксер со 6,5-7 литри вода и се повлекува со глетарица. Со малтерска машина Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде очистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите
RENOFIX 10 WEISS- БЕЛ МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА НА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ ПОВРШИНИ

Се употребува за внатрешни и надворешни ѕидови, како и за влажните делови на ѕидот. За рачно малтерисување, 1 вреќа Renofix 10 се меша 2 мин. со миксер со 6,5-7 литри вода и се повлекува со глетарица. Со малтерска машина Skure-Tech S4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде очистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Renofix 5 како врзивен малтер. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите
RENOFIX 12 МАЛТЕР ЗА ФИНА ОБРАБОТКА

Еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини. Површината треба да биде чиста и сува. Се промешува со 5,5 до 6 литри чиста вода. Материјалот треба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура под +5ОС. Трајност 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите
RENOFIX 12 WEISS БЕЛ МАЛТЕР ЗА ФИНА ОБРАБОТКА

Еколошки чист малтер со висок квалитет за фина обработка на ѕидови и плафони. Се употребува за надворешни и внатрешни површини. Површината треба да биде чиста и сува. Се промешува со 5,5 до 6 литри чиста вода. Материјалот треба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура под +5ОС. Трајност 6 месеци. Да се придржува до техничкото упатство.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите
RENOFIX 20 ОСНОВЕН ЦЕМЕНТЕН ВОДООДБОЕН МАЛТЕР

Се употребува за фасади и како малтер за цокле; за внатрешни ѕидови и плафони, во влажни и ладни простории, за шахти и бетонски ѕидови. За рачно малтерисување 1 вреќа Ренофиџ 20 се меша со 9 литри вода; со маши-на за малтер Скуре-Тецх С4 се шприцаат ѕидовите. Површината на ѕидот мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Ренофиџ 5 како врзивен малтер. Да се ;ува на сувоТрајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите
RENOFIX 66 MАЛТЕР СО ПЕРЛИТЗА ТЕМЕЛНА ОБРАБОТКА НА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ ПОВРШИНИ

Лесен перлит малтер за фасади, внатрешни и надворешни ѕидови. За рачно малтерисување една вреќа Ренофиџ 66 се меша со миксер 2 минути со 8 до 9 литри чиста вода и се повлекува со глетарица. Со малтер-ска машина Скуре-Тецх С4 се шприцаат ѕидовите. Врз мазните бетонски површини задолжително се употребува градежен лепак Ренофиџ 5 како врзивен малтер. Да не се меша со другите материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите

Најважното за Вас, на Прв Поглед: