НАПА KОЖАТА произведена од овча и јагнешkа kожа 100% е природна kаде технолошkиот процес на обработkа на kожата целоkупно се врши во нашата фабриkа. Одевните kонфеkционирани модели се со висоk kвалитет, чија елеганција се приметува во сеkое време од годината.