Се употребува за израмнување разни подови, подготовка за поставување керамички плочки, разни паркети, линолеум плочки, теписони, израмнување гаражи, итн. Еднокомпонентна маса составена од хидраулички врзувачи, адитиви и посебни полначи. Основата треба да биде прочистена од прав, остатоци, масло и да нема пукнатини. Подот треба претходно да се подмачка со подлога. Се меша со 6-7 литри чиста вода 2 мин. за да не останат грутки од материјал; по 5 мин. се промешува уште еднаш и потоа се распределува низ чистата површина. Да се чува на суво место. Трајност: б месеци. Да не се работи под температура од +5°С. Придржувајте се на техничките упатства.
Технички лист
Renofix-Nivelime