Skip to Content

Renofix 5 БЕЛ – ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК • ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење плочки за изолација, како материјал за шпахтлување бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Renotherm 50 и како лепак за цементен малтер врз мазните бетонски површини, камени, керамички плочки и гранитни плочи. Една вреќа Renofix 5 БЕЛ со миксер се промешува со 7-7,5 литри чиста вода 2 минути. Да не се работи под температура од +5°С.
Техничка документација

ROFIX-5-Bardh Безбедносен лист

ROFIX-5-Bardh Изјава за својствата

ROFIX-5-Bardh Технички лист

READ MORE

МИНЕРАЛНА ВОЛНА

1.RENOFIX 5

Лепило за плочи

2.ПЛОЧА ОД МИНЕРАЛНА ВОЛНА

Минерална, незапалива

3.RENOFIX 41, МАЛТЕР ЗА ЛЕПЕЊЕ МРЕЖА

Рамнење и шпахтлување со минимална дебелина од 6 мм

4.RENOFIX G40, МРЕЖА ЗА АРМИРАЊЕ

Отпорна на алкалии и еластична

5.RENOFIX 5 БЕЛ

Подлога за минерални малтери

6.RENOFIX 370 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

RENOFIX 700 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

READ MORE