Се употребува за лепење на стиропор , тервол плочки за изолација и како лепак за лепење на мрежат. Може да се употреби и како лепило за мермер, гранит, керамицки плочки. Се користи за шпахтлување на бетонски површини, како лепак за израмнување на термичкиот систем Ренотерм W 50 и како лепак за цементен малтeр во мазните бетонски површини. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци. Да не се работи под температура од +5°Ц.

Техничка документација

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Безбедносен лист

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Изјава за својствата

RENOFIX HIDROIZOLANT 2K - KOMPONENTI B Технички лист