ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 
DICHTUNGSSCHLÄMME ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА ЦЕМЕНТНА ОСНОВА

Се употребува како материјал за хидроизолација на бањи, балкони и базени, во стари и нови градби, кај ѕидовите кои се силно оптеретени со влага (подруми, простории за перење). Водонепропусна (под притисок на вода до 1,5 bari) , влагоотпорна, издржлива на механичко оптеретување. Подготвениот материјал се нанесува со глетарица, четка или ваљак. Доколку се очекува поголема оптеретеност со вода тогаш се препорачува подебел слој на хидроизолација. Свежо подготвената смеса треба да се употреби во рок од 2 часа. Рок на употреба 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 1- K SPEZIAL ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР

Едно-компонентна цементна хидроизолација намента за создавање на водонепропусен и пароотпорен слој на минерални подлоги. Се користи за водоотпорна заштита на бањи, тераси, балкони, базени, пред поставување керамички плочки и др. Производот е флексибилен дури и при ниски температури, и е компатибилен со лепила и премази како последователни слоеви. Една вреќа се меша со 4-5 л. вода за работа со глетарица, 6-6,5 л. вода за примена со четка или ваљак. Отворено време за работа 2 часа. Завршно се поминува со четка. Да се чува на суво. Рок на употреба 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 2-K (Kom.A) ДВО-КОМПОНЕНТНА ФЛЕКСИБИЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
RENOFIX 2-K (Kom.B) ДВО-КОМПОНЕНТНА ФЛЕКСИБИЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Двокомпонентна флексибилна хидроизолација составена врз база на цемент и течен полимер, наменета за подруми, тераси, балкони, бањи и базени, внатрешно и надворешно. Погодна за бетонски подлоги и цигли, како и за цементни врски и малтери. Спојува мали пукнатини, флексибилна е и при темп. од -20° C. Материјалот може да се нанесе со ваљак, четка, глетарица или машински со шприцање. Една вреќа (20Kg) се меша со 9л. дисперзивно млеко, (25Kg) со 11л. дисперзивно млеко. Да се чува на суво. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Двокомпонентна флексибилна хидроизолација составена врз база на цемент и течен полимер, наменета за подруми, тераси, балкони, бањи и базени, внатрешно и надворешно. Погодна за бетонски подлоги и цигли, како и за цементни врски и малтери. Спојува мали пукнатини, флексибилна е и при темп. од -20° C. Материјалот може да се нанесе со ваљак, четка, глетарица или машински со шприцање. Една вреќа (20Kg) се меша со 9л. дисперзивно млеко, (25Kg) со 11л. дисперзивно млеко. Да се чува на суво. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Најважното за Вас, на Прв Поглед:


sqAlbanian