Градежни работи во КОСОВО

Ѓаково

Призрен

Дечан

Пеќ

28.10.2022

На 28.10.2022 започнаа нови работи кои ги изведува компанијата „Термо проект“. Оваа компанија соработува со нашата компанија и сите работи што ги врши се од асортиманот на RENOFIX производи.

Приштина

sqAlbanian