МАЛТЕРИ ЗА ЛЕПЕЊЕ, ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАМНЕЊЕ
RENOFIX 5 УНИВЕРЗАЛЕН ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ
RENOFIX 5 WEISS БЕЛ УНИВЕРЗАЛЕН ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење на изолациони плочи и како материјал за израмнување. Се користи како лепак за цементен малтер на мазни бетонски површини и шпахтлување. Претставува универзален гра-дежен лепак за плочки, гранит, мемер и др. Содржината на една вреќа се меша со 7-7,5 л. вода. Кога се користи за израмнување, со глетарица се повлекува тенко и се нанесува влажно на влажно. За лепење се нанесува со назабена глетарица. Отворено време за работа е 2 ч. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите

Се употребува за лепење на изолациони плочи и како материјал за израмнување. Се користи како лепак за цементен малтер на мазни бетонски површини и шпахтлување. Претставува универзален градежен лепак за плочки, гранит, мемер и др. Кога се користи за израмнување, со глетарица се повлекува тенко и се нанесува влажно на влажно. За лепење се нанесува со назабена глетарица. Отворено време за работа е 2 часа. Содржината на една вреќа се меша со 7-7,5 л. вода. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите
RENOFIX 5 STANDARD УНИВЕРЗАЛЕН ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ
RENOFIX 5 STANDARD WEISS УНИВЕРЗАЛЕН ГРАДЕЖЕН ЛЕПАК ЦЕМЕНТЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се употребува за лепење на изолациони плочи и како материјал за израмнување. Се користи како лепак за цементен малтер на мазни бетонски површини и шпахтлување. Претставува универзален градежен лепак за плочки, гранит, мемер и др. Кога се користи за израмнување, со глетарица се повлекува тенко и се нанесува влажно на влажно. За лепење се нанесува со назабена глетарица. Отворено време за работа е 2 ч. Содржината на една вреќа се меша со 7-7,5 л. вода. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите

Се користи за лепење на плочи од стиропор, камена волна и армирачка мрежа. Се користи и како лепило за камен, мермер, гранит и керамички плочки и како израмнувачки материјал за мазни бетонски површини. Кога се користи како лепило, со мистрија се нанесува на изолационата плоча и потоа се лепи на ѕидната површина. По завршното израмнување се поставува мрежата. Кога се употребува како лепак за плочки се повлекува со назабена глетарица. Една вреќа се меша со 7-7,5 л. вода. Отворено време за работа е 2 ч. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите
RENOFIX 50 ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ
RENOFIX 50 WEISS ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР БЕЛ МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се користи за лепење на плочи од стиропор, камена волна и армирачка мрежа. Се користи и како лепило за камен, мермер, гранит и керамички плочки и како израмнувачки материјал за мазни бетонски површини. Кога се користи како лепило, со мистрија се нанесува на изолационата плоча и потоа се лепи на ѕидната површина. По завршното израмнување се поставува мрежата. Кога се употребува како лепак за плочки се повлекува со назабена глетарица. Една вреќа се меша со 7-7,5 л. вода. Отворено време за работа е 2 ч. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите

Се користи за лепење на плочи од стиропор, камена волна и армирачка мрежа. Се користи и како лепило за камен, мермер, гранит и керамички плочки и како израмнувачки материјал за мазни бетонски површини. Кога се користи како лепило, со мистрија се нанесува на изолационата плоча и потоа се лепи на ѕидната површина. По завршното израмнување се поставува мрежата. Кога се употребува како лепак за плочки се повлекува со назабена глетарица. Една вреќа се меша со 7-7,5 л. вода. Отворено време за работа е 2 ч. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите
RENOFIX 55 ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ
RENOFIX 55 WEISS ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР БЕЛ МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛУВАЊЕ

Се користи за лепење на плочи од стиропор, камена волна и армирачка мрежа. Се користи и како лепило за камен, мермер, гранит и керамички плочки и како израмнувачки материјал за мазни бетонски површини. Кога се користи како лепило, со мистрија се нанесува на изолационата плоча и потоа се лепи на ѕидната површина. По завршното израмнување се поставува мрежата. Кога се употребува како лепак за плочки се повлекува со назабена глетарица. Една вреќа се меша со 7-7,5 л. вода. Отворено време за работа е 2 ч. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите

Се користи за лепење на плочи од стиропор, камена волна и армирачка мрежа. Се користи и како лепило за камен, мермер, гранит и керамички плочки и како израмнувачки материјал за мазни бетонски површини. Кога се користи како лепило, со мистрија се нанесува на изолационата плоча и потоа се лепи на ѕидната површина. По завршното израмнување се поставува мрежата. Кога се употребува како лепак за плочки се повлекува со назабена глетарица. Една вреќа се меша со 7-7,5 л. вода. Отворено време за работа е 2 ч. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите
RENOFIX 18 МАСА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА МАЛТЕРИСАНИ ПОВРШИНИ
RENOFIX 58 WEISS МАСА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА МАЛТЕРИСАНИ ПОВРШИНИ

Renofix 18 се користи за израмнување на малтерисаните површи-ни со Renofix 10, 90 и други основни малтери од РЕНОВА. Погоден за подготовка на површини за нанесување Абриб од серија Renofix 360, 370, 700. Една вреќа Renofix 18 измешајте ја со приближно 7-7,5 литри чиста вода. Пред обработка, површината мора да биде сува и чиста. Користете глетарица за нанесување на материјалот. Да се чува на суво место. Рок на траење: 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите

Материјал за израмнување со универзална примена. Се употребува за израмнување на површини претходно малтерисани со оновни малтери и како подготовка на подлога за поставување на завршни декоративни малтери. Свежиот малтер да се вгради во рок од два часа. Да се обезбедат добри услови за сушење и стврднување на смесата. Рок на траење12 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Својства Покажи ги Сите

Најважното за Вас, на Прв Поглед:


sqAlbanian