Градежни Активности на Друштвото
Punimet në Kosovë MK
Punimet në Kosovë MK
Градежни работи во КОСОВО Ѓаково Призрен Дечан Пеќ 28.10.2022 На 28.10.2022 започнаа нови работи кои ги изведува компанијата „Термо проект“. Оваа к...
По Опширно
Punimet në Kosovë MK
Punimet në Maqedoni MK
Punimet në Maqedoni MK
Градежни Работи во Северна Македонија СКОПЈЕ "Ѓорче Петров" Your browser does not support the video tag.
По Опширно
Punimet në Maqedoni MK
Punimet në Mal i Zi MK
Punimet në Mal i Zi MK
Градежни работи во Црна Гора ------
По Опширно
Punimet në Mal i Zi MK
sqAlbanian