ОСНОВНА ОБРАБОТКА ОСНОВЕНИ МАЛТЕРИ (ГРУБИ)
RENOFIX 60 УНИВЕРЗАЛЕН МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЛНА ГРУБА ОБРАБОТКА

Се употребува за фасади, внатрешни ѕидови и во влажни простории. За рачна употреба една вреќа Renofix 60 се меша со миксер со 8-9 л. чиста вода 2 мин. Површината мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Минимална дебелина на слојот е 15 mm. Да не се меша со други материјали. Да се чува на суво. Трајност 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 70 ЦЕМЕНТЕН ШПРИЦ

Се употребува како шприц малтер за сите видови на ѕидови. Да не се употребува врз меки основи (врз гас-бетон и врз шупливи тули.) За рачна употреба една вреќа Renofix 70 се меша со околу 9 литри вода и се нанесува со мистрија. Со Renofix 70 се покрива најмалку 60% од површината.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 75 МАЛТЕР ЗА ЅИДАЊЕ ОД ВАР И ЦЕМЕНТ

Со овој малтер го штедите времето за испорака на песок, цемент и вар. Се меша само со вода. Да не се меша со други материјали . Се применува за рачно малтерисување и ѕидање. Вреќа Renofix 75 се меша со 10 л. вода. Откако ќе поминат 2 минути може да се користи. Површината на ѕидот мора да биде очистена од прашина, отпадоци и мрснотии. Трајност 3 мес. Да се лува на суво.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 970 ЦЕМЕНТЕН ЕСТРИХ

Сув естрих врз цементна база со варов песок со гранулација од 0-3 mm. Го подобрува квалитетот на вашата работа. Произведен е со модерна технологија и со него се добива еластична цементна кошулица. За рачна обработка една вреќа Renofix 970 се меша со 4 л. вода. Се меша рачно или со мешалица. Се меша со 4 л. вода. Се меша рачно или со мешалица. Renofix 970 се употребува во рок од 1 час. Потоа задолжително се израмнува или глетува.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Најважното за Вас, на Прв Поглед:


sqAlbanian