Renova Џепчиште

Image link

Фабриката лоцирана во Џепчиште произведува сув малтер и малтер Ренофикс кои се користат за малтерисување на внатрешните и надворешните делови на фасадите на зградите. Оваа фабрика произведува и месинг агли кои се многу корисни за прецизност и заштеда на време во градежниот бизнис. Во својата производна линија, оваа фабрика произведува и машини за мешање Skure Tech, овие машини се корисни за мешање на малтер и нанесување на внатрешни и надворешни фасади.

Во списокот на производи на фабриката РЕНОВА лоцирана во Џепчиште, можете да најдете 35 различни лакови идентификувани со името Ренофикс, додека типот на материјалот е означен со соодветниот број (поранешен Ренофикс 10, Ренофикс 15, Ренофикс 202 итн.) . Што се однесува до производните машини, постојат два вида, онаа на лиење и онаа на мешање. Производниот капацитет во оваа фабрика е 25-30 тони на час, додека бројот на работодавачи е 32.

+0

Производи

+0

Вработени

+0

Производство во Тони на Час
Image
sqAlbanian