Renova Феризај Косово

Image link

Со брзата обнова на Косово, барањата за материјали од Ренофикс се зголемуваат толку многу што фабриката „РЕНОВА“ од Џепчишти не може да ги покрие сите бидејќи нема капацитет.

Менаџерскиот тим на „РЕНОВА“ одлучи итно да изгради фабрика на „РЕНОВА“ на Косово со двојно зголемен капацитет во однос на фабриката во Џепчиште. Производниот капацитет е 40-50 тони материјал на час и има 30 професионални вработени.

Производите од Ренофикс кои се произведуваат во Косово се речиси со ист квалитет како оној на Џепчишти и се разликуваат само по некои производи. За повеќе детали посетете го нашиот индекс за производство на производи Renofix.

+0

Производи

+0

Вработени

+0

Производи во Тони на Час
sqAlbanian