ФАСАДНА ОБРАБОТКА - СУВИ ДЕКОРАТИВНИ МАЛТЕРИ 
RENOFIX 360 СТРУКТУРАЛЕН МАЛТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДНИ ПОВРШИНИ

Структурален покривен бел малтер (абриб), еколошки со брилијантна бела боја наменет за внатрешни ѕидови и тавански површини. Подлогата од основни малтери мора да биде потполно сува и чиста, а гипс картон плочите добро израмнети (шпаклувани). Една вреќа од 25 кг се меша со 6,3 – 6,7 л. чиста вода. Се нанесува со глетарица и со пердашка се доведува до саканата структура. Дебелината на слојот зависи од гранулацијата. Да се чува на суво. Рок на употреба 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 370 МИНЕРАЛЕН СТРУКТУРАЛЕН МАЛТЕР ЗА ЅИДОВИ

Минерален структурален финален малтер за фасади и внатрешни површини малтерисани со основни малтери и малтери за топлотна изолација. Еколошки производ со бела боја, изработен од хидратизирана вар, бел цемент и бел мермерен песок со различна гранулација. Подлогата мора да биде потполно сува и чиста, добро израмнета (шпаклувана). Една вреќа од 25 кг се меша со 6,3-6,7 л. вода. Дебелината на слојот зависи од гранулацијата. Да се чува на суво. Рок на употреба 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 700 МИНЕРАЛЕН СТРУКТУРАЛЕН МАЛТЕР ЗА ЅИДОВИ

Минерален, современ градежен материјал со висок квалитет, структурален финален малтер за фасади и внатрешни површини. Претходно малтерисани со основни малтери или обложени со стиропор и обработени по систем за термичка изолација. Еколошки производ со брилијантно бела боја, изработен од хидратизирана вар, бел цемент и бел мермерен песок со различна гранулација. Една вреќа од 25 кг се меша со 6,3-6,7 л. чиста вода, материјалот треба да биде без грутки. По времетраење од 10 мин, материјалот уште еднаш да се промеша. Подлогата мора да биде потполно сува и чиста, добро израмнета (шпаклувана) со Renofix 50 Weiss / Renofix 18 Дебелината на слојот зависи од гранулацијата. Да се чува на суво. Рок на употреба 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 740 МИНЕРАЛЕН СТРУКТУРАЛЕН МАЛТЕР ЗА ЅИДОВИ

Современ градежен материјал со висок квалитет, завршен финален малтер со фина структура за фасади и внатрешни површини. Поседува свосјтва на висока паропрпоусност, еколошки производ, пигментиран со чиста јасна боја, изработен од хидратизирана вар, бел цемент и бел мермерен песок. Една вреќа од 25 кг се меша со 6,3-6,7 л. чиста вода. материјалот треба да биде без грутки. По времетраење од 10 мин, материјалот уште еднаш да се промеша. Подлогата мора да биде потполно сува и чиста, добро израмнета (шпаклувана) со Renofix 50 Weiss / Renofix 18. Да се чува на суво. Рок на употреба 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Најважното за Вас, на Прв Поглед:


sqAlbanian