ТЕЧНИ ДЕКОРАТИВНИ МАЛТЕРИ 
K.H.P МАЛТЕР ОД СИНТЕТИЧКА СМОЛА

Квалитетен акрилен завршен декоративен малтер, смеса подготвена за непосредна употреба, во различни гранулации, текстура во две варијанти на V & R. Oтпорен на климатски услови, широк избор на бои, еластичен паропропустлив / водонепропустлив , постојан е на делување на атмосферски влијанија и УВ – зрачење. Структурален малтер лесен за работа. Се користи како завршен декоративен малтер за сите површини малтерисани со варовно-цементен малтер и системи на изолација на фасади од полистирен и минерална волна. Да се чува на суво и да се заштити од смрзнување. Рок на употреба 18 месеци од датумот означен во оригинална амбалажа.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
S.A.P АКРИЛЕН ДЕКОРАТИВЕН МАЛТЕР

Квалитетен акрилен завршен декоративен малтер, смеса подготвена за непосредна употреба, во различни гранулации, текстура во две варијанти V & R. Погоден за сите типови на фасади, Се користи како завршен декоративен малтер за сите површини малтерисани со варовноцементен малтер и системи на излолација на фасади од полистирен и минерална волна, лесен за обработка. Се карактеризира со голема цврстина, паропропусност/ водонепропустлив, постојан е на делување на атмосферски влијанија и УВ – зрачење. Се карактеризира со одлично покривање по m2. Да се чува на суво и да се заштити од смрзнување. Рок на употреба 18 месеци од датумот означен во оргинална амбалажа.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
SILIKATPUTZ СИЛИКАТЕН ДЕКОРАТИВЕН МАЛТЕР

Сеопфатен висококвалитетен малтер со органски компоненти за надворешни и внатрешни ѕидови во различни гранулации, структури и бои. Цврсто се прилепува за површината, постојан на надворешни влијанија, еколошки, паропропустлив / водонепропустлив. Се користи како завршен декоративен малтер за сите површини малтерисани со варовно-цементен малтер и системи на излоација на фасади од полистирен и минерална волна. Обезбедува добра регулација на влажноста на воздухот во затворени простории (здрава клима во затворено). Не дозволува развој на мувла, алги и бактерии. Да се чува на суво и да се заштити од смрзнување. Рок на употреба 18 месеци од датумот означен во оргинална амбалажа.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
SILIKONHARZPUTZ СИЛИКОНСКИ ДЕКОРАТИВЕН МАЛТЕР

Силиконски/смолен декоративен малтер за обработка на надворешни и внатрешни површини. Се смета за сеопфатен и супериорен меѓу современите малтери. Висококвалитетен производ, особено издржлив и стабилен со различна гранулација, структура и боја. Постојан на надворешни влијанија, водоотпорен и паропропустлив. Долговечен, погоден за фасади со термозилација и сите површини малтерисани со варовно-цементен малтер. Да се чува на суво и да се заштити од смрзнување. Рок на употреба 18 месеци од датумот означен во оргинална амбалажа.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOKULIR ДЕКОРАТИВЕН КАМЕН МАЛТЕР

Декоративен малтер за надворешна и внатрешна употреба, изработен врз основа на пигментирани природни зрна и полимерни сврзувачи. Долготраен и отпорен на атмосферски влијанија – дожд, снег и директна сончева светлина. Се употребува за изработка на надворешинете и внатрешните површини и за цокле. Лесен за користење, дифузен, високо флексибилен, отпорен на удари, мраз и нечистотија. Да се чува на суво и да се заштити од смрзнување. Рок на употреба 18 месеци од датумот означен во оргинална амбалажа.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Најважното за Вас, на Прв Поглед:


sqAlbanian