NGJITËS PLLAKASH 
RENOFLEX NGJITËS FLEKSIBËL PËR PLLAKA, GRANIT, MERMER ETJ.
RENOFLEX WEISS NGJITËS I BARDHË FLEKSIBËL PËR PLLAKA, MERMER ETJ.

Përdoret për ngjitjen e pllakave mbi pllaka, në dysheme me ngrohje të instaluar, në sipërfaqet e jashtme të suvatuara me llaçra themelorë, në sipërfaqe betoni, Gipskarton pllaka . Një thes 25 kg përzihet me 6 -6,5 litra ujë të pastër. Koha për punë është 3 orë. Niveloni materialin me anën e rRrafshët të mistrisë, kurse me anën e dhëmbëzuar krijoni trashësinë e njëjtë të shtresës. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria 6 muaj.S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha

Përdoret për ngjitjen e pllakave mbi pllaka, në dysheme me ngrohje të instaluar, në sipërfaqet e jashtme të suvatuara me llaçra themelorë, në sipërfaqe betoni, Gipskarton pllaka . Një thes 25 kg përzihet me 6 -6,5 litra ujë të pastër. Koha për punë është 3 orë. Niveloni materialin me anën e rRrafshët të mistrisë, kurse me anën e dhëmbëzuar krijoni trashësinë e njëjtë të shtresës. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria 6 muaj.S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha
RENOFIX 15 NGJITËS PËR PLLAKA QERAMIKE DHE GURI
RENOFIX 15 WEISS NGJITËS I BARDHË PËR PLLAKA QERAMIKE DHE GURI

Ngjitës çimentoje për pllaka qeramike, pllaka guri natyror për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme, mure dhe dysheme. Përdoret në sipërfaqet e suvatuara, sipërfaqet e betonit dhe Gipskarton pllaka. Përmbajtja e një thesi 25 kg përzihet me 6,3 -6,7 litra ujë të pastër. Nënshtresat me shumë absorbim paraprakisht duhet të trajtohen me një shtresë adekuate. Kohëzgjatja për punë: 3 orë. Niveloni materialin me pjesën e rRrafshët të mistrisë, kurse me anën e dhëmbëzuar krijoni trashësinë e njëjtë të shtresës. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha

Ngjitës i bardhë çimentoje për pllaka qeramike, pllaka nga guri natyror, për sipërfaqe të jashtme e të brendshme, për mure dhe dysheme. Përdoret në sipërfaqet e suvatuara, sipërfaqet e betonit dhe Gipskarton pllaka. Një thes 25 kg përzihet me 6.3 – 6,7 litra ujë të pastër. Nënshtresat me shumë absorbim paraprakisht duhet të trajtohen me një shtresë adekuate. Kohëzgjatja për punë: 3 orë. Niveloni materialin me pjesën e rRrafshët të mistrisë, kurse me anën e dhëmbëzuar krijoni trashësinë e njëjtë të shtresës. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha
RENOFIX 16 NGJITËS STANDARD PËR PLLAKA DHE PËR SIPËRFAQE MURESH DHE DYSHEMESH
RENOFIX 16 WEISS NGJITËS I BARDHË STANDARD PËR PLLAKA DHE SIPËRFAQE MUREVE DHE DYSHEMEVE

Ngjitës çimentoje për pllaka qeramike, pllaka guri natyror, për sipërfaqe të brendshme, për mure dhe dysheme. Përdoret në sipërfaqet e suvatuara, sipërfaqet e betonit dhe Gipskarton pllaka.Një thes 25 kg përzihet me 6.3 – 6.7.litra ujë të pastër. Kohëzgjatja për punë: 3 orë. Niveloni materialin me pjesën e rRrafshët të mistrisë, kurse me anën e dhëmbëzuar krijoni trashësinë e njëjtë të shtresës. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha

Ngjitës i bardhë çimentoje për pllaka qeramike, pllaka nga guri natyror për sipërfaqe të brendshme, për mure dhe dysheme. Përdoret në sipërfaqet e suvatuara, sipërfaqet e betonit dhe Gipskarton pllaka. Një thes 25 kg përzihet me 6,3 – 6,7 litra ujë të pastër. Kohëzgjatja për punë: 3 orë. Niveloni materialin me pjesën e rRrafshët të mistrisë, kurse me anën e dhëmbëzuar krijoni trashësinë e njëjtë të shtresës. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha
RENOFIX 17 NGJITËS EKONOMIK PËR PLLAKA DHE SIPËRFAQE MUREVE DHE DYSHEMEVE
RENOFIX NIVELIERSMASSE MASË NIVELUESE ME BAZË ÇIMENTOJE

Ngjitësi ekonomik me bazë çimentoje për pllaka qeramike. I dedikuar për përdorim në sipërfaqe të mureve dhe dyshemeve. Përdoret në sipërfaqet e suvatuara, në sipërfaqet e betonit dhe Gips karton pllaka. Një thes 25 kg. përzihet me 6.3 – 6.7 litra ujë të pastër. Kohëzgjatja për punë 3 orë. Koha për ngjitje është afërsisht 20 minuta –varësisht nga kushtet e vendit. Niveloni materialin me pjesën e rRrafshët të mistrisë, kurse me anën e dhëmbëzuar krijoni trashësinë e njëjtë të shtresës.Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha

Material për nivelimin e llojeve të ndryshme të dyshemeve; për përgatitje gjatë shtrimit të pllakave të qeramikës, parketeve, linoleumit, tapeteve, nivelimit të dyshemeve të garazheve etj. Para aplikimit preferohet përdorimi i Renofix 01 (Betonkontakt). Kur punohet në sipërfaqe më të vogla puna kryhet me dorë, ndërsa për sipërfaqe më të mëdha përdoret makina Skure-Tech S4. Pas përdorimit duhet patjetër të bëhet korigjimi nëpërmjet rulit me gjemba ose mistrisë. Të ruhet nga ngrirja dhe tharja e shpejtë. Një thes prej 25 kg. përzihet me 6-7 litra ujë të pastër. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. Të i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha
RENOFUGA MASË PËR FUGIM PËR PLLAKA MURI DHE DYSHEMEJE

Përdoret për fugim të pllakave prej qeramike, mermeri, graniti, guri artificial dhe mozaikut të vendosur në sipërfaqet e brendshme e të jashtme. Realizon përsosmërisht fugën, ka shkallë të lartë fortësie, është rezistuese ndaj ngrirjes, e përshtatshme për ngrohje nën dysheme. Pas 24h është plotësisht e papërshkueshme nga uji. Keni mundësi zgjedhjeje të një gamë të madhe ngjyrash. Një thes 25 kg përzihet me 5.5 – 6.5 litra ujë të pastër. Aplikohet me përdaf me sfungjer. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha
sqAlbanian