LLAÇRA PËR NGJITJE, PËRFORCIM DHE NIVELIM 
RENOFIX 5 NGJITËS PËR STYROPOR / NGJITËS UNIVERSAL PËR NDËRTIM
RENOFIX 5 WEISS NGJITËS PËR RRJETA / STIROPOR (POLISTERTOL)

Përdoret për ngjitje të pllakave izoluese (polystyrol – styropor / styrodur dhe lesh guri); dhe rrjetës armuese, si material për suvatimin e sipërfaqeve të betonit dhe si urë lidhëse në sipërfaqe të lëmuara betoni, pllaka qeramike, guri, mermeri dhe graniti etj. Përmbajtja e një thesi prej 25 kg. përzihet me 6-6,5 litra ujë të pastër. Kur përdoret për ngjitje të rrjetës, aplikohet me mistri të dhëmbëzuar. Ngjitet rrjeta dhe me mistri aplikohet një shtresë e hollë. Aplikohet si e lagësht në të lagësht. Koha për punë është 2 orë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha

Përdoret për ngjitjen e rrjetës armuese dhe pllakave të (polystyrol–styropor/styrodur dhe lesh guri), për fasadat e gatshme gjatë fazave përfundimtare të fasadave akrilike, gjysmë akrilike dhe minerale. Kur përdoret si ngjitës, aplikohet me mistri në pllakën izoluese dhe më pas ngjitet në sipërfaqen e murit. Pas nivelimit përfundimtar vendoset rrjeta. Kur përdoret për ngjitje të rrjetës, aplikohet me mistri të dhëmbëzuar. Ngjitet rrjeta dhe me mistri aplikohet një shtresë e hollë. Tërhiqet hollë dhe aplikohet si e lagësht në të lagësht. Një thes përzihet me 6-6,5litra ujë. Kohëzgjatja për punë: 3 orë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha
RENOFIX 5 STANDARD NGJITËS PËR STIROPOR /NGJITËS PËR NDËRTIM
RENOFIX 5 STANDARD WEISS NGJITËS I BARDHË PËR RRJETË / STIROPOR

Përdoret për ngjitjen e pllakave izoluese (polystyrol–styropor / styrodur dhe lesh guri); dhe rrjetës armuese, si material për suvatimin e sipërfaqeve prej betoni dhe si urë lidhëse në sipërfaqe të lëmuara betoni, pllaka qeramike, guri, mermeri dhe graniti etj. Përmbajtja e një thesi me 25 kilogram përzihet me 6-6,5 litra ujë të pastër. Kur përdoret për ngjitje të rrjetës, aplikohet me mistri të dhëmbëzuar. Ngjitet rrjeta dhe me mistri aplikohet një shtresë e hollë. Tërhiqet hollë dhe aplikohet e lagësht në të lagësht. Kohëzgjatja për punë: 2 orë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha

Përdoret për ngjitjen e rrjetës armuese dhe pllakave të (polystyrol–styropor/styrodur dhe lesh guri), për fasadat e gatshme gjatë fazave përfundimtare të fasadave akrilike, gjysmë akrilike dhe minerale. Kur përdoret si ngjitës, aplikohet me mistri në pllakën izoluese dhe më pas ngjitet në sipërfaqen e murit. Pas nivelimit përfundimtar vendoset rrjeta. Kur përdoret për ngjitje të rrjetës, aplikohet me mistri të dhëmbëzuar. Ngjitet rrjeta dhe me mistri aplikohet një shtresë e hollë. Tërhiqet hollë dhe aplikohet si e lagësht në të lagësht. Një thes përzihet me 6-6,5litra ujë. Kohëzgjatja për punë: 3 orë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha
RENOFIX 50 NGJITËS PËR STYROPOR / MATERIAL PËR NIVELIM
RENOFIX 50 WEISS NGJITËS I BARDHË PËR RRJETË / STIROPOR

Përdoret për ngjitjen e pllakave të (polystyrolit–styroporit/styrodurit dhe lesh gurit) dhe rrjetës armuese. Përdoret edhe si ngjitës për pllaka guri, mermeri, graniti dhe qeramike,por edhe si material rRRrafshues për sipërfaqet e lëmuara të betonit. Kur përdoret si ngjitës për pllakat termoizoluese, aplikohet me mistri në pllakën izoluese dhe më pas ngjitet në sipërfaqen e murit. Pas nivelimit përfundimtar vendoset rrjeta. Kur përdoret si ngjitës pllakash tërhiqet me përdaf të dhëmbëzuar. Një thes përzihet me 6-6,5 litra ujë të pastër. Orari i punës: 3 orë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha

Përdoret për ngjitjen e rrjetës në pllakat izoluese (polystyrol–styropor/styrodur dhe lesh guri), si material për Rrafshim të sipërfaqeve të paniveluara dhe të sipërfaqeve të lëmuara të betonit, por edhe si urë lidhëse. Përmbajtja e një thesi me 25 kilogram përzihet me 6-6,5 litra ujë të pastër. Aplikohet me mistri dhe ngjitet në sipërfaqe. Kur përdoret për ngjitje të rrjetës, aplikohet me mistri të dhëmbëzuar. Ngjitet rrjeta dhe me mistri aplikohet një shtresë e hollë. Tërhiqet hollë dhe aplikohet si e lagësht në të lagësht. Kohëzgjatja për punë: 2 orë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha
RENOFIX 55 GRI NGJITËS PËR STYROPOR / FIBRA SHKURTRA POLIAKRILONITRILE PËR NGJITJEN E RRJETËS ARMUESE
RENOFIX 55 WEISS NGJITËS PËR STYROPOR / FIBRA SHKURTRA POLIAKRILONITRILE PËR NGJITJEN E RRJETËS ARMUESE

Përdoret për ngjitjen e pllakave të (polystyrol–styropor/styrodur dhe lesh guri), dhe rrjetës armuese për fasadat e gatshme gjatë fazave përfundimtare të fasadave akrilike, gjysmë akrilike dhe minerale. Kur përdoret si ngjitës, aplikohet me mistri në pllakën izoluese dhe më pas ngjitet në sipërfaqen e murit. Pas nivelimit përfundimtar vendoset rrjeta. Kur përdoret si ngjitës pllakash, tërhiqet me përdaf të dhëmbëzuar. Një thes përzihet me 6-6,5litra ujë. Kohëzgjatja për punë: 3 orë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha

Përdoret për ngjitjen e rrjetës armuese dhe pllakave të (polystyrol–styropor/styrodur dhe lesh guri), për fasadat e gatshme gjatë fazave përfundimtare të fasadave akrilike, gjysmë akrilike dhe minerale. Kur përdoret si ngjitës, aplikohet me mistri në pllakën izoluese dhe më pas ngjitet në sipërfaqen e murit. Pas nivelimit përfundimtar vendoset rrjeta. Kur përdoret si ngjitës pllakash, tërhiqet me përdaf të dhëmbëzuar. Një thes përzihet me 6-6,5litra ujë. Kohëzgjatja për punë: 3 orë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha
RENOFIX 18 MASË PËR RRAFSHIMIN DHE SUVATIMIN E SIPËRFAQEVE
RENOFIX 58 WEISS MASË PËR RRAFSHIMIN DHE SUVATIM SIPËRFAQEVE

Renofix 18 i bardhë përdoret për rrafshimin e sipërfaqeve të suvatuara me Renofix 10, 90 dhe llaçra të tjerë themelorë nga RENOVA. Është produkt ekologjik me ngjyrë të bardhë brilante, i përshtatshëm për përgatitjen e sipërfaqeve për aplikimin e abribit akrilik dhe gjysmë akrilik nga seria Renofix 360, 370, 700. Një thes Renofix 18 i bardhë përzihet me 6.5-7 litra ujë. Para përdorimit sipërfaqja patjetër duhet të jetë e thatë dhe e pastër. Për aplikimin e materialit përdoret mistria. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. Të i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha

Renofix 58 i bardhë përdoret për rrafshimin e sipërfaqeve të suvatuara me Renofix 10, 90 dhe llaçka të tjerë themelorë nga RENOVA. Është produkt ekologjik me ngjyrë të bardhë brilante. I përshtatshëm për përgatitjen e sipërfaqeve për aplikimin e abribit akrilik dhe gjysmë akrilik nga seria Renofix 360, 370, 700. Një thes Renofix 58 i bardhë përzihet me 6.5 – 7 litra ujë. Para përdorimit sipërfaqja patjetër duhet të jetë e thatë dhe e pastër. Përdorni mistrinë për aplikimin e materialit. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklarat për Vetit Shfaq të Gjitha