Punimet Ndërtimore në KOSOVË

Gjakovë

Prizren

Deçan

Pejë

28.10.2022

Më 28.10.2022 filluan punime të reja te cilët kryhen nga sipermarja “Termo Projekt”. Kjo sipermarje bashkpunon me sipermarjen tonë dhe te gjitha punimet që i kryen janë nga asortimani i produkteve RENOFIX.

Prishtinë

sqAlbanian