Renosil Битола

Фабриката „RENOSIL“ во Битола е дел од компанијата „RENOVA“. Оваа фабрика произведува кварц и перлит и има повеќе од 20 вработени.