Renova Ferizaj Kosovë

Image link

Me rindërtimin e shpejtë të Kosovës, kërkesat për materiale Renofix po rriten aq sa fabrika “RENOVA” nga Xhepçishti nuk mund të mbulojë të gjitha pasi nuk ka kapacitete.

Ekipi menaxhues i “RENOVA” ka vendosur që urgjentisht të ndërtohet një fabrikë e “RENOVA” në Kosovë me kapacitet të dyfishuar në krahasim me fabrikën në Xhepçishtë. Kapaciteti prodhues është 40-50 ton material në orë dhe numëron 30 punonjës profesionistë

Artikujt Renofix që prodhohen në Kosovë janë pothuajse të së njëjtës cilësi me atë të Xhepçishtit dhe dallon vetëm në disa produkte. Për më shumë detaje vizitoni indeksin tonë të prodhimit të produkteve Renofix

+0

Produkte

+0

Të Punësuar

+0

Prodhimi në Ton për Orë
sqAlbanian