Renova Tiranë

Ky është një projekt i ri i një fabrike që do të ndërtohet në Tiranë. Toka per kete pallat gjendet. Kjo fabrikë do të prodhojë produkte që prodhohen në Xhepçishtë dhe Gurezë, por do të jetë me kapacitet më të madh dhe teknologji të re në fushën në të cilën do të përqendrohet.

+0

Produkte

+0

Të Punësur

+0

Produkte në Tonpër Orë
Image