LLAÇE THEMELORE GIPS - GËLQERE 
RENOFIX 90 LLAÇ PËR MBUSHJE ME BAZË GIPSI & GËLQEREJE PËR SIPËRFAQE BRENDSHME

Përdoret si llaç themelor për muret e brendshme dhe tavanet. Nuk preferohet përdorimi për sipërfaqe me lagështi. Një thes Renofix 90 përzihet me 9-10 litra ujë të pastër. Kur përdoret me makinë bëhet spërkatja e llaçit nëpërmjet makinës për suvatim Skure-Tech S-4. Me nivelues alumini rRrafshohet sipërfaqja. Sipërfaqet e yndyrshme të betonit duhet të trajtohen paraprakisht me Renofix 01 Beton kontakt. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 100 LLAÇ PËR SUVATIMIN DHE LËMIMIN E SIPËRFAQEVE BRENDSHME

Përdoret si nënshtresë njështresore dhe glet masë për lyerje të mureve dhe tavaneve të brendshme. Nuk preferohet përdorimi në sipërfaqe me lagështi.Një thes Renofix 100 përzihet me 10-11 litra ujë të pastër. Gjatë suvatimit me makinë bëhet spërkatja me makinë suvatimi Skure-Tech S4. Me nivelues alumini nivelohet sipërfaqja dhe 60 minuta rRrafshohet me mistri dore. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 200 MASË PËR RRAFSHIMIN E SIPËRFAQEVE BRENDSHME SUVATUARA

Masë patinimi për nivelimin e mureve të brendshme që janë suvatuar paraprakisht me llaç themelor (gips, gëlqere, çimento) si dhe për gipskarton pllaka. Një thes Renofix 200 përzihet me 12-12,5 litra ujë të pastër dhe aplikohet me mistri RRrafshuese. Koha e përdorimit 40-50 minuta. Muri duhet të jetë tërësisht i thatë para përpunimit me Renofix 200 dhe para ngjitjes së tapeteve ose lyerjes. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 202 GLET MASË ME BAZË GËLQEREJE PËR RRAFSHIM

Masë patinimi për lëmimin e sipërfaqeve të brendshme, të suvatuar paraprakisht me llaç themelor (gips, gëlqere, çimento) dhe të mureve me gips karton pllaka. Një thes Renofix 202 përzihet me 12-13 litra ujë të pastër, përzihet me mikser. Materiali shtrohet me përdaf, Rrafshohet dhe lëmohet. Para se të ngjitni letër muri (tapete) ose para lyerjes, sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 205 GLET MASËME BAZË GËLQEREJE PËR RRAFSHIMIN

Masë patinimi për lëmimin e sipërfaqeve të brendshme, të suvatuar paraprakisht me llaç themelor (gips, gëlqere, çimento) dhe të mureve me gipskarton pllaka. Një thes Renofix 202 përzihet me 12-13 litra ujë të pastër, pëzihet me mikser. Materiali shtrohet me përdaf, rRrafshohet dhe lëmohet. Para se të ngjitni letër muri (tapete) ose para lyerjes, sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C.T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 220 LLAÇ ME PERLIT PËR PËRPUNIM SIPËRFAQEVE BRENDSHME

Është material i lehtë me perlit e me bazë gipsi që përdoret për suvatimin dhe nivelimin e mureve të brendshme dhe tavaneve. Përdoret si material themelor për lëmimin e të gjitha sipërfaqeve si: tulla, tulla poroze, blloqe betoni dhe betoni të ashpër. Nuk është i përshtatshëm për sipërfaqe me lagështirë. Përmbajtja e një thesi përzihet me 10-11 litra ujë. Materiali aplikohet mekanikisht ose me dorë. Gjatë suvatimit me makinë bëhet spërkatja me makinë suvatimi Skure-Tech S4. Me nivelues alumini nivelohet sipërfaqja dhe 60 minuta rRrafshohet me mistri RRrafshuese.Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
sqAlbanian