PËRPUNIMI I FASADAVE / SUVAVE TË THATA DEKORATIVE 
RENOFIX 360 SUVA STRUKTURORE PËR SIPËRFAQET E BRENDSHME MUREVE

Suva e bardhë strukturale (abrib), ekologjike dhe me ngjyrë të bardhë shkëlqyese, e destinuar për muret e brendshme dhe sipërfaqet e tavanit. Nënshtresa nga suvatë themelore duhet të jetë plotësisht e thatë dhe e pastër, kurse Gipskarton pllakat duhet të jenë të niveluar mirë. Çdo thes 25 kg. përzihet me 6,3-6,7 litra ujë të pastër. Aplikohet me mistri dhe përdaf derisa të arrijë strukturën e dëshiruar. Trashësia e shtresës varet nga granulacioni. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 370 SUVA ME STRUKTURË MINERALE PËR MURE DHE TAVANE

Suva strukturale minerale për fasada dhe për sipërfaqe të brendshme, të suvatuara me suva bazë dhe suva për termoizolim. Produkt ekologjik me ngjyrë të bardhë, i bërë me gëlqere të hidratuar, çimento të bardhë dhe rërë mermeri të bardhë me granulacione të ndryshme. Nënshtresa nga suvatë themelore duhet të jetë plotësisht e thatë dhe e pastër. Çdo thes 25 kg përzihet me 6,3-6,7 litra ujë. Trashësia e shtresës varet nga granulacioni. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 700 SUVA ME STRUKTURË MINERALE PËR FASADA

Është material bashkëkohor ndërtimi me cilësi të lartë. Suva strukturale përfundimtare për fasada dhe për sipërfaqe të brendshme. Përdoret për suvatimet paraprake me suva themelore ose të veshur me stiropor e të përpunuara sipas sistemit për izolim termik. Është produkt ekologjik me ngjyrë të bardhë shkëlqyese prej gëlqeres së hidratuar, çimentos së bardhë dhe nga rëra e mermerit të bardhë me granulacione të ndryshme. Një thes prej 25 kg. përzihet me 6,3-6,7 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa kokrriza. Pas kohëzgjatjes prej 10 minutave materiali përzihet sërish. Nënshtresa duhet patjetër të jetë e thatë dhe e pastër, e niveluar mirë me Renofix 50 Weiss / Renofix 18. Trashësia e shtresës varet nga granulacioni. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
RENOFIX 740 SUVA ME STRUKTURË MINERALE PËR FASADA

Material modern ndërtimi me cilësi të lartë. Suva përfundimtare me strukturë të imët për fasada dhe sipërfaqe të brendshme. Ka përshkueshmëri të lartë avulli, është produkt ekologjik, i pigmentuar me ngjyrë të pastër e të qartë, i përbërë nga gëlqerja e hidratuar, çimentoja e bardhë dhe rëra e mermerit të bardhë. Një thes prej 25 kg. përzihet me 6,36,7 litra ujë të pastër. Materiali duhet të jetë pa toptha. Pas kohëzgjatjes prej 10 minutave materiali përzihet sërish. Nënshtresa duhet patjetër të jetë e thatë dhe e pastër, e niveluar mirë me Renofix 50 Weiss / Renofix 18. Trashësia e shtresës varet nga mvaret nga trashësia e granulacionit. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Udhëzimi Teknik Lista e Sigurisë Deklaratë për Vetitë Shfaq të Gjitha
sqAlbanian