Filozofia e Menaxhimit të RENOVËS

Ne kujdesemi për produktet dhe cilësinë tonë. Këtë mund ta vërtetojmë me certifikatat ISO 9001-2000.

Ne ofrojmë atë që kërkojnë partnerët tanë, kujdesen për objektet në mënyrë që ato të jenë më të qëndrueshme, më komode dhe si më e rëndësishmja ju bëjnë të jeni të kënaqur në shtëpitë tuaja të lyera me llakun tonë.

Arkitektët dhe inxhinierët tanë hulumtojnë terrenin ndërsa tregtarët e produkteve tona pyesin se çfarë kërkon tregu.

Filozofia e suksesit të RENOVA është t’u ofrojë klientëve atë që ata kërkojnë më shumë për shtëpitë apo objektet e tyre. Punonjësit e RENOVA-s janë profesionistë në fushat e tyre; janë shumë të motivuar për punë dhe për të arritur sukses.

RENOVA shpërblen të gjithë punëtorët për arritjet e tyre, dhe privilegj në të njëjtën kohë partnerët apo tregtarët më të suksesshëm. Atmosfera e punës, siguria dhe suksesi janë të pranishme çdo herë; Shërbime cilësore për të gjithë klientët; Vëmendje e lartë në respektimin e të gjitha afateve të klientëve tanë; Kujdesi për mbrojtjen e mjedisit; Personel i motivuar për punë dhe sukses; Garanci për produktet dhe shërbimet e RENOVA. RENOVA është në shërbim të të gjithëve ju në çdo kohë dhe vend.

sqAlbanian